I Frankrig har man indført Crit'Air-miljømærkaten!

10 miljøzoner i Frankrig – Fra 1. juli bliver alle slags køretøjer straffet, hvis miljømærkaten mangler.

De forskellige slags miljøzoner i Frankrig forvirrer – Erhvervstrafik og turisme risikerer straf

Der indføres stadig flere permanente (ZCR) og vejrafhængige (ZPA) miljøzoner i Frankrig - der findes allerede 10 zoner, og nu følger yderligere 4 regioner.

Siden juli 2017 skal bilister i stadigt flere franske miljøzoner have en gyldig Crit’Air-miljømærkat på køretøjet. Crit’Air-miljømærkaterne, der fås i 6 farver, skelner mellem gamle og nye køretøjer, og efterhånden vil denne kategorisering gøre det ulovligt for EURO-klasserne 0 til 5 at køre i byer som Paris, Strasbourg, Grenoble, Lyon, etc.
Paris er allerede begyndt at forbyde kørsel med Crit’Air-miljømærkat 5, og dette forbud indføres ligeledes snart i Strasbourg og Grenoble. Desuden indføres der yderligere miljøzoner i 2018, f.eks. i byerne Bordeaux, Marseille, Toulouse og Annecy.

De ZPA-zoner (aktiveres afhængigt af vejret), der desuden er indført i de store byer og métropol-områder, kræver desuden, at den lokale og europæiske erhvervs- og turisttrafik er meget opmærksomme på netop disse miljøzoner, fordi miljøzonernes status - i modsætning til de permanente ZCR-zoner - kan ændre sig inden for 24 timer. Dette kan føre til kørselsforbud for køretøjer med Crit’Air-miljømærkater, der ellers normalt er gyldige.

Hos Green-Zones får du den daglige og aktuelle status på kørselsforbudene i miljøzonerne i Frankrig både i realtid og for den følgende dag. Oplysningerne kan du få her på nettet eller med Green-Zones-appen, når du er på farten.
Her kan du se den aktuelle status på kørselsforbud i miljøzonerne: Paris ZCR, Paris ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Strasbourg ZCR, Strasbourg ZPA, Lyon ZPA.

Fra og med 01.11.2017 er der indført en midlertidig ZPA-miljøzone i Strasbourg. For at måtte køre ind i zonen, har ejeren af et køretøj brug for en Crit'Air-miljømærkat, da der til enhver tid kan blive indført midlertidige kørselsforbud, som kan føre til høje bødestraffe ...
Fra og med den 01.07.2016 er der i Paris indført en miljøzone, ZCR (Zones à Circulation Restreinte), med indskærpede regler, der ikke kun forbyder kørsel i tidsrummet 8-20 for mange ældre køretøjer, men også forbyder kørsel med andre køretøjer alt efter køretøjets Crit'Air-klassificering ...
I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement ...
Crit'Air-miljømærkaten blev indført i Frankrig den 01.07.2016, og den tildeles i 6 forskellige kategorier/farver. Crit'Air-reglementet gælder for alle typer køretøjer i alle franske miljøzoner. Ældre køretøjer, lige gyldigt hvilken type, får ingen mærkat, og de har dermed kørselsforbud om dagen ...

De franske miljøzoner ZCR og ZPA

Klik på kortet for at benytte interaktiv navigation

I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement.
De miljøzoner, der er indrettet i Frankrig, kan inddeles i to forskellige typer zoner: I en zone, hvor  man vil begrænse trafikken, og i en zone, der har til formål at beskytte luftkvaliteten. De zoner, hvor man ønsker at begrænse trafikken, kaldes ”trafikbegrænsningszoner”, og de har forkortelsen ”ZCR”. Zoner, der er indrettet for at beskytte luftkvaliteten, kaldes ”luftbeskyttelseszoner”, og de har forkortelsen ”ZPA”.

ZCR-miljøzonerne
Det er op til den enkelte by eller kommune Frankrig, om de ønsker at indrette en ZCR, og selve regelsættet bag disse beslutninger har grundlag i den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016. Efter et 6 måneder langt høringsforløb, hvilket blandt andet inkluderer de personer, der vil blive berørt af disse ændringer, kan en zone træde i kraft.
For at kunne køre ind i de permanente, franske ZCR-miljøzoner, skal man bruge en Crit'Air-miljømærkat, som bliver tildelt i 6 forskellige kategorier.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

ZPA-luftbeskyttelseszoner
I modsætning til ZCR-zonerne er ”luftbeskyttelseszonerne” - på fransk kaldet ”Zones de protection de l’air (ZPA)“ - ikke permanente, og disse zoner omfatter kommuner og storkommuner (på fransk kaldet ”metropoler”). Zonerne omfatter enten en hel storkommune (som f.eks. i Grenoble) eller geografiske regioner (som i Arvedalen).
Disse zoner træder kun i kraft i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det vil sige, at trafikken kun vil blive indskrænket, hvis de på forhånd fastlagte udledningsværdier for finstøv og kvælstofoxid overskrides flere dage i træk. Ud fra en måling af disse værdier bestemmes det, hvilke farve miljømærkater der på hvilke dage får lov til at køre ind i zonerne. Reglerne er forskellige alt afhængigt af ZPA-zone og metropol. Så snart at vejrforholdene forbedres, ophæves de trafikale indskrænkninger i luftbeskyttelseszonen.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

Der er mange spørgsmål knyttet til bestillingen af en Crit'Air-miljømærkat til køretøjer, der er registrerede i Frankrig, og her kan du finde svar på disse spørgsmål.Køretøjer, der ikke er registrerede i Frankrig, kan indtil marts 2017 køre uden en Crit'Air-mærkat, og det er først nødvendigt og muligt at bestille en Crit'Air til udenlandske køretøjer fra marts 2017 ...
Billederne af Crit'Air-mærkaterne og de dertil hørende færdselstavler fra de franske miljøzoner kan her frit downloades i forskellige former og filstørrelser. Vi beder dog om, at der tages hensyn til overholdelse af rettigheder og de nærmere definerede regler for anvendelse ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Når du har købt en fransk Crit'Air-miljømærkat, står man ofte tilbage med mange spørgsmål. Farven på Crit'Air-mærkaten er nemlig i mange tilfælde afgørende for, i hvilke zoner man afhængigt dag, tidspunkt og køretøjstype må køre i, og hvornår man slet ikke må køre. Yderligere oplysninger om Green-Zones' realtidsinformationer finder du her ...
Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er årsagen til, at Frankrig har indført ZCR-zonerne og Crit'Air-miljømærkaten. Hvis du vil vide mere om, hvordan og hvor kvælstofoxid og finstøv har indvirkning på helbredet, kan du finde detaljerede informationer her ...
Vi giver dig overblikket over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder enten til elbiler eller som følge af kvælstofoxid-, CO2- eller miljøproblematikker. Hos os kan du anskaffe dig de nødvendige mærkater fra de forskellige europæiske lande ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den tyske miljømærkat, også kendt som finstøvmærkaten, er planlagt til at omfatte køretøjer med Euro 4-motor, som ønsker at køre ind i tyske miljøzoner. Informationer om den tyske miljømærkat kan fås på 21 sprog, og du har informationerne senest 24 timer efter, du har købt dem af os. ...
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...