I Frankrig har man indført Crit'Air-miljømærkaten!

10 miljøzoner i Frankrig – Fra 1. juli bliver alle slags køretøjer straffet, hvis miljømærkaten mangler.

De forskellige slags miljøzoner i Frankrig forvirrer – Erhvervstrafik og turisme risikerer straf

I Frankrig er der allerede oprettet op mod 10 store miljøzoner, hvis grænser enten er gyldige hele tiden (ZCR-zoner) eller er gyldige afhængigt af vejret, og som kun gælder midlertidigt (ZPA-zoner).

Fra og med 01.07.2017 er det obligatorisk for alle typer køretøjer i alle miljøzoner at have en gyldig Crit'Air-miljømærkat. Crit'Air-miljømærkaten fås i 6 varianter, og målet med den er, at man kan skelne mellem gamle, miljøforurenende køretøjer og nye, miljøvenlige køretøjer. Derudover skal systemet på middellangt sigt forhindre gamle køretøjer i at køre i trafikken.
Blandt andet af den grund har Paris by som den første af 10 franske miljøzoner forbudt køretøjer med miljømærkekategori 5 at køre på vejene. Dermed er det på hverdage kun tilladt at køre i miljøzonen med en miljømærkat i kategori E, 1, 2, 3 eller 4.
I de større byer (métropoles) Grenoble, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg m.fl. er der oprettet både ZCR- og ZPA-zoner, hvilket gør at den europæiske erhvervs- og turisttrafik skal være særligt opmærksom, da miljøzonernes status og gyldighed også afhænger af de lokale vejrforhold. Dette betyder, at køretøjer med en miljømærkat, der måske tidligere har været gyldig, lige pludseligt ikke må køre i zonen længere, hvilket kan føre til høje straffe eller til, at rejsen må afbrydes.

Hos Green-Zones får du den daglige og aktuelle status på kørselsforbudene i miljøzonerne i Frankrig både i realtid og for den følgende dag. Oplysningerne kan du få her på nettet eller med Green-Zones-appen, når du er på farten.
Her kan du se den aktuelle status på kørselsforbud i miljøzonerne: Paris ZCR, Paris ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Strasbourg ZCR, Strasbourg ZPA, Lyon ZPA.

Crit'Air-miljømærkaten blev indført i Frankrig den 01.07.2016, og den tildeles i 6 forskellige kategorier/farver. Crit'Air-reglementet gælder for alle typer køretøjer i alle franske miljøzoner. Ældre køretøjer, lige gyldigt hvilken type, får ingen mærkat, og de har dermed kørselsforbud om dagen ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Når du har købt en fransk Crit'Air-miljømærkat, står man ofte tilbage med mange spørgsmål. Farven på Crit'Air-mærkaten er nemlig i mange tilfælde afgørende for, i hvilke zoner man afhængigt dag, tidspunkt og køretøjstype må køre i, og hvornår man slet ikke må køre. Yderligere oplysninger om Green-Zones' realtidsinformationer finder du her ...
I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement ...
Fra og med den 01.07.2016 er der i Paris indført en miljøzone, ZCR (Zones à Circulation Restreinte), med indskærpede regler, der ikke kun forbyder kørsel i tidsrummet 8-20 for mange ældre køretøjer, men også forbyder kørsel med andre køretøjer alt efter køretøjets Crit'Air-klassificering ...

De franske miljøzoner ZCR og ZPA

Klik på kortet for at benytte interaktiv navigation

I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement.
De miljøzoner, der er indrettet i Frankrig, kan inddeles i to forskellige typer zoner: I en zone, hvor  man vil begrænse trafikken, og i en zone, der har til formål at beskytte luftkvaliteten. De zoner, hvor man ønsker at begrænse trafikken, kaldes ”trafikbegrænsningszoner”, og de har forkortelsen ”ZCR”. Zoner, der er indrettet for at beskytte luftkvaliteten, kaldes ”luftbeskyttelseszoner”, og de har forkortelsen ”ZPA”.

ZCR-miljøzonerne
Det er op til den enkelte by eller kommune Frankrig, om de ønsker at indrette en ZCR, og selve regelsættet bag disse beslutninger har grundlag i den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016. Efter et 6 måneder langt høringsforløb, hvilket blandt andet inkluderer de personer, der vil blive berørt af disse ændringer, kan en zone træde i kraft.
For at kunne køre ind i de permanente, franske ZCR-miljøzoner, skal man bruge en Crit'Air-miljømærkat, som bliver tildelt i 6 forskellige kategorier.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

ZPA-luftbeskyttelseszoner
I modsætning til ZCR-zonerne er ”luftbeskyttelseszonerne” - på fransk kaldet ”Zones de protection de l’air (ZPA)“ - ikke permanente, og disse zoner omfatter kommuner og storkommuner (på fransk kaldet ”metropoler”). Zonerne omfatter enten en hel storkommune (som f.eks. i Grenoble) eller geografiske regioner (som i Arvedalen).
Disse zoner træder kun i kraft i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det vil sige, at trafikken kun vil blive indskrænket, hvis de på forhånd fastlagte udledningsværdier for finstøv og kvælstofoxid overskrides flere dage i træk. Ud fra en måling af disse værdier bestemmes det, hvilke farve miljømærkater der på hvilke dage får lov til at køre ind i zonerne. Reglerne er forskellige alt afhængigt af ZPA-zone og metropol. Så snart at vejrforholdene forbedres, ophæves de trafikale indskrænkninger i luftbeskyttelseszonen.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er årsagen til, at Frankrig har indført ZCR-zonerne og Crit'Air-miljømærkaten. Hvis du vil vide mere om, hvordan og hvor kvælstofoxid og finstøv har indvirkning på helbredet, kan du finde detaljerede informationer her ...
Der er mange spørgsmål knyttet til bestillingen af en Crit'Air-miljømærkat til køretøjer, der er registrerede i Frankrig, og her kan du finde svar på disse spørgsmål.Køretøjer, der ikke er registrerede i Frankrig, kan indtil marts 2017 køre uden en Crit'Air-mærkat, og det er først nødvendigt og muligt at bestille en Crit'Air til udenlandske køretøjer fra marts 2017 ...
Billederne af Crit'Air-mærkaterne og de dertil hørende færdselstavler fra de franske miljøzoner kan her frit downloades i forskellige former og filstørrelser. Vi beder dog om, at der tages hensyn til overholdelse af rettigheder og de nærmere definerede regler for anvendelse ...
Vi giver dig overblikket over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder enten til elbiler eller som følge af kvælstofoxid-, CO2- eller miljøproblematikker. Hos os kan du anskaffe dig de nødvendige mærkater fra de forskellige europæiske lande ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den tyske miljømærkat, også kendt som finstøvmærkaten, er planlagt til at omfatte køretøjer med Euro 4-motor, som ønsker at køre ind i tyske miljøzoner. Informationer om den tyske miljømærkat kan fås på 21 sprog, og du har informationerne senest 24 timer efter, du har købt dem af os. ...
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...