O nás

Společnosti Green-Zones GmbH a GEM mbH se sídlem v Berlíně, Německu, jsou činné v oblasti klimatu a životního prostředí - informace, poradenství a obchod.

Společnost Green-Zones GmbH se zabývá prachovými částicemi a tématem ekologických zón, společnost GEMB mbH povinným i dobrovolným emisním obchodováním.

Green-Zones GmbH je zapsána v obchodním rejstříku u německého městského soudu v Berlíně Charlottenburku pod značkou HRB 101917.

GEMB mbH je společností s ručením omezeným pro management emisí a poradenství a je zapsána v obchodním rejstříku u německého městského soudu v Berlíně Charlottenburku pod značkou HRB 101917.

Green-Zones

Green-Zones informuje prostřednictvím svých portálů www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de www.crit-air.fr, www.umwelt-pickerl.at, www.ecosticker.dk, www.lez-belgium.be a www.blaue-plakette.de o tématech prachových částic a oxidů dusíku v životním prostředí a přibývajících omezeních dopravy v evropských státech, která vznikají v souvislosti se zřizováním ekologických zón.

Protože tyto informace nejsou v Evropě ani v jednotlivých státech poskytovány veřejnými orgány centrálně  a dle našeho názoru navíc nedostatečně, informujeme o těchto tématech zdarma na našich informačních portálech.

Naše náklady a personální výdaje, jakož i náklady na provozování více než 40 různých domácích i zahraničních webových stránek ve 23 jazycích pokrýváme díky příjmům z vyřizování ekologických plaket pro soukromé osoby a podnikatele.

V současné době se jedná především o německou ekologickou plaketu, francouzská plaketa Crit’Air, rakouskou ekologickou plaketu Pickerl a dánskou ekologickou plaketu  Ecosticker (každé domácí i zahraniční vozidlo potřebuje plaketu do určených ekologických zón). Další národní plakety budou zavedeny v následujících letech, jako např. modrá plaketa (plaketa oxidů dusíku)
a E-plaketa (elektromobily) v Německu. Ale také odpovídající plakety pro vozidla ve Španělsko a v České republice.

Emissionshändler.com

Emissionshändler.com je činná v oblasti povinného emisního obchodování v Polsku, Německu a Rakousku, a to prostřednictvím portálů www.emissionshaendler.com a www.handel-emisjami.pl. Od prosince 2005  obchoduje Emissionshändler.com pro podnikatele na různých energetických burzách v Evropě  a v bilaterálním obchodním styku s právy na emise CO2 (nákup, prodej, výměna).

Climate Company

Climate Company prostřednictvím svého portálu www.climate-company.com kupuje a kompenzuje práva na emise CO2 pro soukromé osoby a podnikatele, kteří nejsou součástí povinného emisního obchodu.

Climate Company informuje o klimatických změnách, ochraně klimatu a CO2 neutrálním (kompenzovaném) provozování vozidla. Navíc Climate Company na svém portále nabízí soukromým osobám k zakoupení klimatické dárky a klimatickou neutralitu. Každý člověk se tak může dobrovolně účastnit evropského obchodování s emisními povolenkami zakoupením klimatických plaket nebo klimatických certifikátů nebo se angažovat v mezinárodních projektech na ochranu klimatu – v každém případě tedy může udělat něco pro naše klima a darovat něco naší budoucnosti.