Informace k francouzské plaketě Crit’Air

01.07.2016 byla ve Francii zavedena ekologická plaketa s názvem Crit’Air. Plaketa se dělí do šesti kategorií a barev, a to podle roku registrace, energetické náročnosti a množství emisí vozidla.
Tím je dosaženo střednědobého a dlouhodobého snížení emisí a látek znečisťujících ovzduší, podpory nových a energeticky hospodárných vozidel a postupného vylučování starých a ovzduší znečisťujících automobilů z provozu. Prostřednictvím ekologické plakety Crit’Air mají být sníženy především emise oxidu dusíku a množství prachových částic.
Rozdělení nákladních vozidel, autobusů, osobních automobilů a dalších vozidel do kategorií Crit’Air je ustanoveno v Décret Crit’Air 2016-858 z 29.06.2016.

Od 01.07.2016 platí při vjezdu do ekologické zóny Paříž povinnost mít vozidlo opatřeno plaketou Crit’Air. 01.11.2016 se přidalo město Grenoble a 12.12.2016 region Lyon.
V Paříži platí nyní přechodné období do 14.01.2017. Od 01.07.2017 hrozí všem vozidlům bez platné ekologické plakety Crit´Air pokuta ve výši 68 až 375 eur.

Vozidla neregistrovaná ve Francii, tedy především auta turistů a jiná vozidla komerční dopravy z Evropské unie, jsou povinna mít auto opatřeno plaketou Crit’Air až od 01. 04. 2017, pokud chtějí v určených časech vjet do francouzské ekologické zóny Zones à Circulation Restreinte (ZCR).

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.