Výjimky z pravidel ekologických zón ve Francii

Některá vozidla jsou osvobozena od povinnosti vlastnit plaketu Crit’Air pro vjezd do ekologické zóny. Jedná se především o vozidla veřejné služby (policie, hasiči, záchranná služba atp.) a další vozidla veřejných provozovatelů.
Podle francouzského Décret n°2016-847 z 28. června 2016 nemusí plaketu Crit’Air mít vozidla, která již vlastní parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Tyto průkazy jsou jednotné v celé Evropě, aby bylo možné identifikovat vozidla zdravotně postižených i v zahraničí.
Také další soukromá vozidla mohou být osvobozena od povinnosti vlastnit Crit’Air plaketu, ovšem pouze se speciálním státním nebo místním povolením.
Otevírá se tím možnost pro oldtimery, starší turistická vozidla, vozidla poruchových služeb ad.

Nařízení týkající se oldtimerů

Nařízení týkající se oldtimerů jsou řízena lokálně, nikoli na úrovni státu, proto v každé zóně platí jiná pravidla.
Francouzští řidiči starších vozidel prokazují, že je vozidlo oldtimer, zápisem v řádku „Z“ v technickém průkazu vozidla.
Ve většině evropských technických průkazů naleznete poznámku oldtimer v kolonce „ostatní“. Do ní se zapisují „poznámky a výjimky“. V každém případě je třeba při kontrole prokázat zařazení vozidla do kategorie oldtimer. Nakolik je označení oldtimerů v jiných řečech než ve francouzštině uznáváno francouzskou policií zůstává nezodpovězenou otázkou.


Oldtimer v Paříži
V Paříži jsou podle čl. 3 Arrêté n°2017P007 o zavedení ekologických zón oldtimery z povinnosti vlastnit plaketu Crit´Air vyňaty. Tzn., že tyto typy vozidel nemohou plaketu získat, ale jejich řidiči nejsou ani pokutováni, pokud mohou prokázat, že se jedná o oldtimer. O udělení výjimky je možné požádat u orgánů města Paříže, tato je však časově omezena a zřejmě bude povolena jen vozidlům v rámci obchodní činnosti na 30 let.
Pro další informace týkající se oldtimerů v ekologické zóně Paříž se prosím obraťte na emailovou adresu dvd-zcr-derogation@paris.fr nebo písemně na adresu:
Mairie de Paris
Direction de la Voirie et des Déplacements,
« Dérogation zone à circulation restreinte »
121 av. de France
75639 Paris Cedex 13

Oldtimery v metropolích Grenoble a Lyon
V Grenoblu a Lyonu nejsou dle prohlášení lokálních prefektur plánovány pro oldtimery  žádné výjimky. Naopak je zdůrazňováno, že i oldtimery mohou být pokutovány, pokud vjedou ve dnech zvýšeného znečistění ovzduší do ekologické zóny v Grenoblu nebo v Lyonu. Obzvláště nepříjemné je nařízení v případě Grenoblu, neboť se týká i dálnice směrem na jih. 

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.