Umweltzone Lyon ZPA - Frankreich

Pevné částice, oxidy dusíku a stav ozónu mohou ovlivnit platnost plaket.
Více informací o aktuální a budoucí platnosti plaket.

Platnost plakety dnes, 22.10.2017.

Es gibt keine Vorwarnung.

Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Keine Einschränkungen. Die Einfahrt ist erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist weiterhin erlaubt.
Krafträder

Zweirädrige oder dreirädrige Fahrzeuge sowie leichte vierrädrige Fahrzeuge

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Personenbeförderung

Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt in die Zone ist derzeit erlaubt.
Güterbeförderung

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern

Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.
Die Einfahrt ist derzeit erlaubt.

Ekologická zóna ZPA v Lyonu

Prefekt departementu Rhône schválil 12.12.2016 zavedení plakety Crit’Air také v Lyonu (včetně sousedního města Villeurbanne). Toto nařízení platí v návaznosti na systém střídajících se lichých a sudých SPZ vozidel, která smějí vjet do města ve dnech, kdy je ovzduší více znečištěno.

Plakety Crit’Air Elektro, 1, 2 a 3 jsou z tohoto střídavého systému vyňaty a mohou vjíždět kdykoli, bez ohledu na lichou či sudou SPZ vozidla.
Následují-li však po sobě 4 dny většího znečistění ovzduší, začne se systém týkat i vozidel s oranžovou plaketou Crit’Air 3.
 
Poplach z důvodu vysokého znečistění ovzduší může být vyhlášen při hodnotách od 50 µg/m³ v případě pevných částic, a ne jako dříve až od hodnoty 80 µg/m³. Poplach tedy začíná již před dosažením maximálních hodnot zatížení ovzduší. Obecně budou muset být plaketou Crit’Air opatřena všechna vozidla, aby bylo možné provádět odpovídající kontroly. Důvodem jsou hodnoty znečistění ovzduší, které je možné jen těžko předvídat a které jsou velmi proměnlivé.

Tak jako v Grenoblu, je nyní také v Lyonu zavedena „sporadická“ ekologická zóna, která bude závazná v případě trvajícího znečištění ovzduší pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení pravidel omezeného provozu bude potrestáno pokutou kategorie 2 ve výši 35 euro, podle odstavce L. 325-1 až L. 325-3 a R. 411-19 francouzského dopravního zákoníku.
Nařízení prefekta č. 69-2016 z 12.12.2016 o zavedení ekologických zón je k nahlédnutí zde.

Hranice ekologické zóny Lyon

Ekologická zóna Lyon se týká všech silnic uvnitř hranic měst Lyonu a Villeurbanne.

Upozornění: Výjimku tvoří dálnice A7, A6 a A42. Těch se opatření netýkají. Seznam dalších silnic, které nespadají do ekologické zóny, naleznete zde.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Name der Umweltzone: Lyon ZPA

Umweltzone angekündigt am: 11.2016

Umweltzone in Kraft seit: 12.12.2016

Art der Umweltzone: Wetterbedingte Luftschutzzone, gültig ab dem 1.-5. Tag einer Luftverschmutzungsspitze (> 80 µg/m³ Feinstaub), auch ohne Vorwarnstufe (> 50 µg/m³ Feinstaub).

Aktuelle Pflicht für Plaketten: Ab dem 5. Tag der Luftverschmutzungsspitze für PKW, LKW, Busse, Leichte Nutzfahrzeuge, Zwei-, Drei- und leichte motorisierte Vierräder.

Aktuell ab 12.12.2016 erlaubte Plaketten-Klassen: E, 1, 2. Die Klassen 3, 4 und 5 je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung (sauberste Klasse = E und 1). Es gilt für die Plaketten 3, 4 und 5 ein System der abwechselnden geraden und ungeraden Kennzeichen-Nummern die nicht fahren dürfen.

Verschärfung erlaubte Plaketten-Klasse: Derzeit nicht bekannt.

Fahrverbote (temporär): Fahrzeuge ohne Crit'Air Vignette und ohne ausreichende Crit'Air Vignetten-Klasse je nach Höhe und Dauer der Luftverschmutzung. Gerade und ungerade Kennzeichen der Klassen 3, 4 und 5 können abwechselnd verboten werden.

Fahrverbote (ständig): Derzeit nicht bekannt.

Geldbußen: 35-375 Euro.

Gebiet/Ausdehnung der Umweltzone: Die ZPA Luftschutzzone Lyon umfasst alle Straßen innerhalb der Grenzen der Kommunen von Lyon und der Nachbarstadt Villeurbanne. Dies entspricht einer Fläche von ca. 10 km mal 10 km und damit rund 100 km². Ausgenommen sind derzeit die Autobahnen A7, A6 und A42 die noch nicht von der Maßnahme betroffen sind.

Besonderheiten: Die Crit'Air-Klasse Nr. 3 ist erst ab dem 4. Tage einer Luftverschmutzungsspitze von der Regelung der geraden/ungeraden Kennzeichen betroffen. Ein Luftverschmutungsalarm kann bereits bei einem Wert von > 50 µg/m³ Feinstaub in der Luft ausgerufen werden und nicht erst ab 80 µg/m³.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.