Francouzské ekologické zóny ZCR

Obrázek: Označení začátku a konce ekologické zóny ZCR

Francouzské ekologické zóny se ve francouzštině označují jako „Zones à Circulation Restreinte“, zkráceně „ZCR“, přičemž tato zkratka není příliš používaná.
Označuje oblast s „omezeným vjezdem“. Pojem nutně neznamená ekologickou zónu.

Zřízení ekologických zón ve Francii je v kompetenci jednotlivých obcí a je řízeno národním nařízením Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016.
Pro vjezd do ekologických zón zřízených francouzskými obcemi je nutná plaketa Crit’Air, která je k dispozici v 6 kategoriích. Která kategorie vozidel a v jakém čase do zóny smí vjet, určí jednotlivé obce tím, že k dopravnímu značení ZCR přidá dodatkovou tabulku. Na ní jsou uvedeny dny a hodiny, v nichž je možné s platnou plaketou Crit’Air do zóny vjet.
Zřízení ekologických zón by mělo přinést I další výhody, např. zvláštní parkovací místa, která bude možné využít. O nich rozhodne příslušná francouzská obec.

V současné době je možné vjet do francouzské ekologické zóny ZCR se všemi 6 kategoriemi plakety Crit’Air. V následujících letech dojde ke změnám, neboť obce budou moci buď prostřednictvím dodatkových tabulek nebo zpráv v médiích omezit kategorie, kterým bude vjezd povolen. Pravděpodobné např. je, že do Paříže bude od pondělí do pátku v době od 8 do 20 hodin při zhoršené povětrnostní situaci povolen vjezd pouze vozidlům s plaketou Crit’Air v kategorii 0-4, tzn. že vozidla s šedou plaketou Crit’Air budou muset zůstat vně zóny a o této skutečnosti budou informovat média.