Plaketa Crit’Air byla zavedena v Lyonu

Prefekt departementu Rhône schválil 12.12.2016 zavedení plakety Crit’Air také v Lyonu (včetně sousedního města Villeurbanne). Toto nařízení platí v návaznosti na systém střídajících se lichých a sudých SPZ vozidel, která smějí vjet do města ve dnech, kdy je ovzduší více znečištěno.

Plakety Crit’Air Elektro, 1, 2 a 3 jsou z tohoto střídavého systému vyňaty a mohou vjíždět kdykoli, bez ohledu na lichou či sudou SPZ vozidla.
Následují-li však po sobě 4 dny většího znečistění ovzduší, začne se systém týkat i vozidel s oranžovou plaketou Crit’Air 3.
 
Poplach z důvodu vysokého znečistění ovzduší může být vyhlášen při hodnotách od 50 µg/m³ v případě pevných částic, a ne jako dříve až od hodnoty 80 µg/m³. Poplach tedy začíná již před dosažením maximálních hodnot zatížení ovzduší. Obecně budou muset být plaketou Crit’Air opatřena všechna vozidla, aby bylo možné provádět odpovídající kontroly. Důvodem jsou hodnoty znečistění ovzduší, které je možné jen těžko předvídat a které jsou velmi proměnlivé.

Tak jako v Grenoblu, je nyní také v Lyonu zavedena „sporadická“ ekologická zóna, která bude závazná v případě trvajícího znečištění ovzduší pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení pravidel omezeného provozu bude potrestáno pokutou kategorie 2 ve výši 35 euro, podle odstavce L. 325-1 až L. 325-3 a R. 411-19 francouzského dopravního zákoníku.
Nařízení prefekta č. 69-2016 z 12.12.2016 o zavedení ekologických zón je k nahlédnutí zde.

Obrázek: Ekologická zóna Lyon