Ve Francii byla zavedena ekologická plaketa Crit’Air!

Ve Francii již 10 ekologických zón – Od 1. července pokuty za jízdu bez plakety pro všechny typy vozidel

Různé druhy ekologických zón ve Francii jsou matoucí – komerčním dopravcům a turistům hrozí pokuty

Ve Francii bylo již zřízeno 10 rozsáhlých ekologických zón, jejichž hranice jsou buď trvale platné (ZCR zóny) nebo závislé na povětrnostních podmínkách, a tím pádem vstupují v platnost na omezenou dobu (ZPA zóny).

Od 01.07. 2017 platí ve všech zónách povinnost mít veškeré typy vozidel opatřeny platnou plaketou Crit’Air. Plaketa Crit’Air, která je dostupná v 6 kategoriích, má odlišit stará vozidla znečisťující životní prostředí od nových šetrnějších vozidel a stará vozidla postupně vyloučit z provozu.

Z tohoto důvodu již město Paříž jako první z 10 francouzských ekologických zón vyloučilo z provozu vozidla s plaketou kategorie 5. Přes týden smějí do zóny vjet pouze vozidla s plaketami E, 1, 2, 3, a 4.

Ekologické zóny ZCR a ZPA zřízené ve velkých městech (metropolích) Grenoble, Paříž, Lille, Lyon, Štrasburk a dalších oblastech vyžadují pozornost lokálních a evropských komerčních dopravců i turistů, neboť status ekologických zón se mění v závislosti na povětrnostních podmínkách. Tzn., že dříve platné kategorie plaket najednou neopravňují k vjezdu a při porušení mohou znamenat vysoké pokuty nebo zákaz pokračování v jízdě.

Denní aktuální stav povolení k vjezdu do francouzských ekologických zón získáte od Green-Zones v opravdovém čase i pro následující den, a to zde na webu nebo na cestách prostřednictvím aplikace Green-Zones.
Aktuální stav povolení k vjezdu pro ekologické zóny: Paříž ZCR, Paříž ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Štrasburk ZCR, Štrasburk ZPA, Lyon ZPA.

Od 01.11.2017 je ve Štrasburku zavedena doačasná ZPA ekologická zóna.Pro vjezd do ekologické zóny potřebují majitelé vozidel ekologickou plaketu Crit’Air, neboť přechodné zákazy vjezdu mohou být vyhlášeny kdykoli a řidičům by tak hrozily vysoké pokuty ...
Od 01.07.2016 platí v Paříži přísnější pravidla pro ekologickou zónu ZCR (Zones à Circulation Restreinte), která nejen zakazuje vjezd mnoha starším vozům v době mezi 8-20 hodinou, ale předepisuje také ostatním vozidlům kategorizaci prostřednictvím plakety Crit’Air ...
Města a velké obce (komuny) zřídily 01.07.2016 tzv. ZCR a ZPA zóny. Základem je je národní tzv. Décret Crit’Air z 29.06.2016 a francouzská pravidla silničního provozu ...
Plaketa Crit’Air, která byla ve Francii zavedena 01.07.2016, je vydávána v 6 různých kategoriích/barvách. Plaketa Crit’Air platí pro všechny typy vozidel pro všechny francouzské ekologické zóny. Stará vozidla všech typů nemohou získat žádnou plaketu a mají zakázaný vjezd ...

Francouzské ekologické zóny ZCR a ZPA

Pro interaktivní mapu klikněte zde

Francouzské ekologické zóny je možné rozdělit na dva základní druhy.
První druh zón, v nichž jsou nařízena dopravní omezení a druhý typ, který má především chránit kvalitu ovzduší. Zóny, v nichž dochází k dopravním omezením, se nazývají „zóny s omezením provozu“, zkráceně „ZCR“. Zóny, které chrání ovzduší, se nazývají „zóny ochrany ovzduší“, zkráceně „ZPA“.

Ekologické zóny ZCR
Zřízení ZCR zóny je ve Francii v kompetenci konkrétního města či obce a řídí se národním předpisem Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po 6měsíčním zákonném projednávání, které dává možnost vyjádřit se všem zainteresovaným osobám, může zóna vstoupit v platnost. K vjezdu do zón ZCR, stanovených francouzskými městy a obcemi, je potřebná plaketa Crit’Air, která existuje v šesti různých kategoriích. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Zóny ochrany ovzduší ZPA

Na rozdíl od zón ZCR nejsou „zóny ochrany ovzduší“ – ve francouzštině „Zones de protection de l’air (ZPA) – stálé a týkají se konkrétních obcí – komun a velkých obcí (ve francouzštině nazývaných „metropole“). Jsou stanoveny buď ve velkých obcích (např. v Grenoblu) nebo v celých geografických oblastech (údolí Arve).
Tyto zóny jsou platné pouze v době zvýšeného znečistění ovzduší. Tzn., že dopravní omezení platí pouze tehdy, když jsou několik dnů po sobě překročeny povolené emisní hranice pevných částic a oxidů dusíku. Podle toho je také stanovena barva plakety, která ve stanovený den smí do zóny vjet. Pravidla se v jednotlivých ZPA zónách liší.  Jakmile se kvalita ovzduší zlepší, omezení v zóně ZPA pozbývá platnosti. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Máte-li dotazy k objednání plakety Crit’Air pro vozidla registrovaná ve Francii, rádi Vám odpovíme. Pro vozidla neregistrovaná ve Francii je objednání možné až od března 2017, neboť do této doby mohou vozidla jezdit bez plakety Crit’Air ...
Obrázky plakety Crit’Air a souvisejícího dopravního značení francouzských ekologických zón ke stažení v různých provedeních a velikostech zde ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Pouhé zakoupení plakety Crit’Air většinou není dostačující. Rozhodující je v mnoha případech barva, která opravňuje ke vjezdu do konkrétní zóny a naopak v které dny a hodiny a pro které typy vozidel platí zákaz vjezdu. Více o online informační službě Green-Zones zde ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč byly ve Francii zavedeny zóny ZCR a plakety Crit’Air. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku a prachové částice a jak škodí zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Německá ekologická plaketa, jinak také plaketa pevných prachových částic, je určena pro vozidla kategorie Euro-4, která chtějí vjet do ekologické zóny. Informace o německé ekologické plaketě jsou k dispozici v 21 jazycích a plaketu můžete zakoupit 24 hodin denně ...
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón ...