Ve Francii byla zavedena ekologická plaketa Crit’Air!

Po Paříži je nyní plaketa povinná i v Grenoblu/Lyon – pokuty budou udělovány od 15.1.2017

1. července 2016 byla ve Francii zavedena ekologická plaketa Crit’Air!

01.07.2016 byly ve Francii zavedeny ekologické zóny a ekologická plaketa Crit’Air.
Plaketa Crit’Air byla ve Francii zavedena 01.07.2016 a měla by v 6 kategoriích odlišit stará, prostředí znečisťující vozidla od nových, k prostředí šetrných vozidel. Cílem je, aby automobily s horší kategorií plakety Crit’Air měly v dohledné době vjezd do ekologických zón zakázán.
Současně se zavedením plakety Crit’Air byly ve Francii zřízeny také tzv. zóny s omezeným provozem "Zones à Circulation Restreinte /ZCR" a zóny ochrany ovzduší (např. v Grenoblu).
Do těchto ZCR zón smějí vjet pouze vozidla opatřená plaketou Crit’Air.

Nová francouzská plaketa Crit’Air byla zavedena 1. července 2016 nejprve v Paříži a od 1. listopadu také v Grenoblu.

Ekologická zóna Paříž platí na území celého hlavního města, které je definováno plochou dálničního obchvatu města „Boulevard périphérique“. Bois de Boulogne a Bois de Vincennes, ačkoli patří do území vnitřního města, nejsou zónami ZCR. Již od července 2015 nesmějí do pařížské ekologické zóny vjet stará nákladní vozidla a staré autobusy, od 01.07.2016 navíc ani stará osobní vozidla.
V Grenoblu / Lyon je situace poněkud jiná, neboť zóna ochrany ovzduší, která zde byla zavedena 01.11. 2016 / 12.12.2016, má jiná pravidla.

Plaketa Crit’Air, která byla ve Francii zavedena 01.07.2016, je vydávána v 6 různých kategoriích/barvách. Plaketa Crit’Air platí pro všechny typy vozidel pro všechny francouzské ekologické zóny. Stará vozidla všech typů nemohou získat žádnou plaketu a mají zakázaný vjezd ...
Obrázky plakety Crit’Air a souvisejícího dopravního značení francouzských ekologických zón ke stažení v různých provedeních a velikostech zde ...
Francouzské ekologické zóny ZCR „Zones à Circulation Restreinte“ mohou být francouzskými obcemi zřízeny od 01.07.2016. Podkladem je národní Décret Crit’Air z 29.06.2016. Kromě Paříže plánují zavedení ZCR ekologických zón také další města ...
Od 01.07.2016 platí v Paříži přísnější pravidla pro ekologickou zónu ZCR (Zones à Circulation Restreinte), která nejen zakazuje vjezd mnoha starším vozům v době mezi 8-20 hodinou, ale předepisuje také ostatním vozidlům kategorizaci prostřednictvím plakety Crit’Air ...

17.01.2017 - Pozor, nové: podle ohlášení francouzských úřadů je možné plaketu Crit´Air pro vozidla neregistrovaná ve Francii objednat již od 01.02.2017.
To znamená, že od této chvíle je možné objednat plaketu Crit´Air pro všechna vozidla bez ohledu na místo jejich registrace.
Od 24.01.2017 je možné plaketu předběžně objednat u nás!

Obrázek: Označení začátku a konce ekologické zóny ZCR

Francouzské ekologické zóny ZCR

Francouzské ekologické zóny se ve francouzštině označují jako „Zones à Circulation Restreinte“, zkráceně „ZCR“, přičemž tato zkratka není příliš používaná.
Označuje oblast s „omezeným vjezdem“. Pojem nutně neznamená ekologickou zónu.

Zřízení ekologických zón ve Francii je v kompetenci jednotlivých obcí a je řízeno národním nařízením Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016.
Pro vjezd do ekologických zón zřízených francouzskými obcemi je nutná plaketa Crit’Air, která je k dispozici v 6 kategoriích. Která kategorie vozidel a v jakém čase do zóny smí vjet, určí jednotlivé obce tím, že k dopravnímu značení ZCR přidá dodatkovou tabulku. Na ní jsou uvedeny dny a hodiny, v nichž je možné s platnou plaketou Crit’Air do zóny vjet.
Zřízení ekologických zón by mělo přinést I další výhody, např. zvláštní parkovací místa, která bude možné využít. O nich rozhodne příslušná francouzská obec.

V současné době je možné vjet do francouzské ekologické zóny ZCR se všemi 6 kategoriemi plakety Crit’Air. V následujících letech dojde ke změnám, neboť obce budou moci buď prostřednictvím dodatkových tabulek nebo zpráv v médiích omezit kategorie, kterým bude vjezd povolen. Pravděpodobné např. je, že do Paříže bude od pondělí do pátku v době od 8 do 20 hodin při zhoršené povětrnostní situaci povolen vjezd pouze vozidlům s plaketou Crit’Air v kategorii 0-4, tzn. že vozidla s šedou plaketou Crit’Air budou muset zůstat vně zóny a o této skutečnosti budou informovat média.

Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč byly ve Francii zavedeny zóny ZCR a plakety Crit’Air. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku a prachové částice a jak škodí zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Máte-li dotazy k objednání plakety Crit’Air pro vozidla registrovaná ve Francii, rádi Vám odpovíme. Pro vozidla neregistrovaná ve Francii je objednání možné až od března 2017, neboť do této doby mohou vozidla jezdit bez plakety Crit’Air ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Německá ekologická plaketa, jinak také plaketa pevných prachových částic, je určena pro vozidla kategorie Euro-4, která chtějí vjet do ekologické zóny. Informace o německé ekologické plaketě jsou k dispozici v 21 jazycích a plaketu můžete zakoupit 24 hodin denně ...