Ve Francii byla zavedena ekologická plaketa Crit’Air!

Po Paříži je nyní plaketa povinná i v Grenoblu/Lyon – pokuty budou udělovány od 15.1.2017

Jednoduché a rychlé objednání francouzské plakety

01.07.2016 byly ve Francii zavedeny ekologické zóny a ekologická plaketa Crit’Air.
Plaketa Crit’Air byla ve Francii zavedena 01.07.2016 a měla by v 6 kategoriích odlišit stará, prostředí znečisťující vozidla od nových, k prostředí šetrných vozidel. Cílem je, aby automobily s horší kategorií plakety Crit’Air měly v dohledné době vjezd do ekologických zón zakázán.
Současně se zavedením plakety Crit’Air byly ve Francii zřízeny také tzv. zóny s omezeným provozem "Zones à Circulation Restreinte /ZCR" a zóny ochrany ovzduší (např. v Grenoblu).
Do těchto ZCR zón smějí vjet pouze vozidla opatřená plaketou Crit’Air.

Nová francouzská plaketa Crit’Air byla zavedena 1. července 2016 nejprve v Paříži a od 1. listopadu také v Grenoblu.

Ekologická zóna Paříž platí na území celého hlavního města, které je definováno plochou dálničního obchvatu města „Boulevard périphérique“. Bois de Boulogne a Bois de Vincennes, ačkoli patří do území vnitřního města, nejsou zónami ZCR. Již od července 2015 nesmějí do pařížské ekologické zóny vjet stará nákladní vozidla a staré autobusy, od 01.07.2016 navíc ani stará osobní vozidla.
V Grenoblu / Lyon je situace poněkud jiná, neboť zóna ochrany ovzduší, která zde byla zavedena 01.11. 2016 / 12.12.2016, má jiná pravidla.

Plaketa Crit’Air, která byla ve Francii zavedena 01.07.2016, je vydávána v 6 různých kategoriích/barvách. Plaketa Crit’Air platí pro všechny typy vozidel pro všechny francouzské ekologické zóny. Stará vozidla všech typů nemohou získat žádnou plaketu a mají zakázaný vjezd ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Pouhé zakoupení plakety Crit’Air většinou není dostačující. Rozhodující je v mnoha případech barva, která opravňuje ke vjezdu do konkrétní zóny a naopak v které dny a hodiny a pro které typy vozidel platí zákaz vjezdu. Více o online informační službě Green-Zones zde ...
Města a velké obce (komuny) zřídily 01.07.2016 tzv. ZCR a ZPA zóny. Základem je je národní tzv. Décret Crit’Air z 29.06.2016 a francouzská pravidla silničního provozu ...
Od 01.07.2016 platí v Paříži přísnější pravidla pro ekologickou zónu ZCR (Zones à Circulation Restreinte), která nejen zakazuje vjezd mnoha starším vozům v době mezi 8-20 hodinou, ale předepisuje také ostatním vozidlům kategorizaci prostřednictvím plakety Crit’Air ...

Francouzské ekologické zóny ZCR a ZPA

Obrázek: Označení začátku a konce ekologické zóny ZCR

Francouzské ekologické zóny je možné rozdělit na dva základní druhy.
První druh zón, v nichž jsou nařízena dopravní omezení a druhý typ, který má především chránit kvalitu ovzduší. Zóny, v nichž dochází k dopravním omezením, se nazývají „zóny s omezením provozu“, zkráceně „ZCR“. Zóny, které chrání ovzduší, se nazývají „zóny ochrany ovzduší“, zkráceně „ZPA“.

Ekologické zóny ZCR
Zřízení ZCR zóny je ve Francii v kompetenci konkrétního města či obce a řídí se národním předpisem Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po 6měsíčním zákonném projednávání, které dává možnost vyjádřit se všem zainteresovaným osobám, může zóna vstoupit v platnost. K vjezdu do zón ZCR, stanovených francouzskými městy a obcemi, je potřebná plaketa Crit’Air, která existuje v šesti různých kategoriích. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Zóny ochrany ovzduší ZPA

Na rozdíl od zón ZCR nejsou „zóny ochrany ovzduší“ – ve francouzštině „Zones de protection de l’air (ZPA) – stálé a týkají se konkrétních obcí – komun a velkých obcí (ve francouzštině nazývaných „metropole“). Jsou stanoveny buď ve velkých obcích (např. v Grenoblu) nebo v celých geografických oblastech (údolí Arve).
Tyto zóny jsou platné pouze v době zvýšeného znečistění ovzduší. Tzn., že dopravní omezení platí pouze tehdy, když jsou několik dnů po sobě překročeny povolené emisní hranice pevných částic a oxidů dusíku. Podle toho je také stanovena barva plakety, která ve stanovený den smí do zóny vjet. Pravidla se v jednotlivých ZPA zónách liší.  Jakmile se kvalita ovzduší zlepší, omezení v zóně ZPA pozbývá platnosti. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč byly ve Francii zavedeny zóny ZCR a plakety Crit’Air. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku a prachové částice a jak škodí zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Máte-li dotazy k objednání plakety Crit’Air pro vozidla registrovaná ve Francii, rádi Vám odpovíme. Pro vozidla neregistrovaná ve Francii je objednání možné až od března 2017, neboť do této doby mohou vozidla jezdit bez plakety Crit’Air ...
Obrázky plakety Crit’Air a souvisejícího dopravního značení francouzských ekologických zón ke stažení v různých provedeních a velikostech zde ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Německá ekologická plaketa, jinak také plaketa pevných prachových částic, je určena pro vozidla kategorie Euro-4, která chtějí vjet do ekologické zóny. Informace o německé ekologické plaketě jsou k dispozici v 21 jazycích a plaketu můžete zakoupit 24 hodin denně ...
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón ...